Af Dilekçesi
Yârab
Şu mübârek yıldönümü gecesinde
Resûlün şeref verdiği
Yurduna varmak isterdim, makâmına
Secde edip toprağına
Boynumda af dilekçemle
... Ve derdim ki:
Ey yüce peygamberim, cânım efendim
Ey karanlık gönüllerin rehberi
Giderken götürdün güzellikleri
Senin gül bahçesine çevirdiğin dünyamızda
Gezer oldu çirkinlikler
Bekliyoruz kıyâmeti
Gel ey nebî
Nasipsiziz ilimden, adâletten, siyâsetten
Gidişinle birlikte
Hançerledik Alileri, Ömerleri
Sultan oldu Ebû Cehil, As bin Vâil
Rağbet gördü fikirleri
Gel ey nebî
Yahut gönder Ebû Bekri
Saldırıyor şirk ordusu dört bir yandan
Koruyucu hendeğin yok
Ensarın yok, Muhâcir yok
Alacaklar Medîneyi
Gel ey nebî
Yahut gönder melekleri
Fuhuş yaygın, zinâ meşrû
Bayraksızlar kol geziyor cemiyette
İt otarır kadıncıklar
Doğurmazlar Hâlidleri
Gel ey nebî
Yahut gönder Sümeyyeyi
Hayber’de yok içimizde Yahûdiler
İşgal oldu Kudüs gibi gönlümüz de
Dön ve bir bak ümmetine
Paramparça
Eziliyor Müslümanlar
“Ne mutlu o gariplere”
Diyen sendin unutmadık
Gel ey nebî
Yahut gönder Ebû Zerri
Gökler susuz, dünyâ gibi
Bereket yok
Yanıyoruz hasretinle
Kandır yine parmağından
Seni seven, sana âşık
Sana hasret gönülleri
Gel ey nebî
Yahut gönder velîleri
Yüzümüz yok istemeye
Fakat senin ümmetiniz
Boydan aşkın günahımız, suçumuz çok
Gölgelendir sancağının gölgesinde
Mahrum etme kıyâmette
Bize de ver şefaati
Gel ey nebî
... Ve Yârabbi
Mağfiret et, affet bizi
Âmâ oldu kalplerimiz
Göremedik delilleri
Yıllar boyu uykudaydık
Sana geldik, uyanarak
Boş çevirme Resûlünün makâmından
Biz taş kalpli,
Biz riyâkar sefilleri.

Murat Kapkıner

ve 21.yüzyılın biz gaflet ehline  de merhamet buyur Allahım.

Bizleri de avfu magfiret deryana al.

Hali hazırda zalimin pençesine düşmüş,işgale uğramış,herbir mukaddesatı hiçe sayılarak katledilmiş cografyalardaki, ALLAH u EKBER diyerek zalimlere karsi koymaya çalışan yigitlere de yardım eyle ya Rabbi.Her bir canlı emrine amadedir kafire onları sevket ya Rabbi.

Nerede bir mazlum. bir masum ve nefsine maglup olup en nihayetinde tüm yolların sana çıkıtgını görüp te gözyaşları içinde rahmetine sıgınan biçareleri de bos çevirme Ya Rabbi.

Bizi sana kulluktan alıkoyan,amansız hastalıktan,Ve Habibin RASULULLAH (SAV)  buyurmuş: “Yoksulluk küfre en yakın durumdur.” bitmek bilmeyen yoksulluktan sana sıgınıyor ,rahmetini umuyoruz.

Şu an da hangi mü'min ve mustazafin her ne müşkili,derdi sıkıntısı ve kederi varsa sen onları def eyle mü'minleri şen eyle yüzümüzü ak eyle Yarabbi.

Dualarımızı da dergahı izzetinde kabul ve makbul olunan dualara dahil eyle Yarabbi....(amin)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !