DUA

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla,

 

Hamd sena ve övgülerin en güzeli Alemleri yoktan var eden Allah'a,

Selat ve selam iki cihan serveri,İnsanlığın önder ve örneği Hz.Muhammed Mustafa'ya(S.A.V) a'line ashab'ına ve tüm mü'minlerin üzerine olsun.(Amin)

 

Siz sevgili kardeşlerimizle merhum Prof.Dr.Ali Şeraitinin Dua ile ilgili görüşlerini paylaşacağız:

 

 Tabii öncesinde şunu belirtmek gerekiyor ki dua, insanın vazgeçilmeyen fıtri ihtiyaçlarından biridir.Nasıl ki biyolojik olarak hayatta varlığını idame için yeme.içme ihtiyaçlarını karşılıyorsa ,aynı şekilde ruhunun da yaşamda kalabilmesi için bu ihtiyacını karşılaması gerekiyor.

 

Dua, bir yükseliştir;

Her dua ruhtan bir filizin yeşermesi, boy sürmesidir. Dal budak salmak için rahmetlere avuç açar gibi yaprak açmasıdır. Her yaprak yakarış, her çiçek açılışı bir duadır. Tohumun yarılması bir duadır. Fidanlar bir uzanıştır. Yaratıcıya duadır ağaçlar dal dal dua süslü, çiçek çiçek yalvarma bezelidir. Taş dua; toprak niyaz; deniz yakarıştır. Felekler dua ile devreder. Kainat dua doludur. İnsanın duası, ruhtaki korkunç şiddete bir buluşma özlemidir, ebedi ve ezeli sevgiyle... Dua, fani maddeden, mana sonsuzluğuna doğru bir sıçrayıştır. Fakat bir iniştir de dua. Her samimi dua mutlak bir kurtuluştur. En iyi bilenin huzurunda hiçbir şey gizlemeye ve inkara cesaret edemeden açık bir muhasebedir.

 

Şüphesiz ki dua ak yüreklerden çıkıyorsa menziline ulaşır. Ya da sütteki siyah lekeler gibi içindeki pislikleri temizleme gayreti ise gerçek dua vasfını kazanır. Beyaz yürekler pisliklere dayanamaz ama bu demek değildir ki, o beyazlık hep lekesizdir. İnsandır bir olur rahmet denizlerinde yüzer, bir olur günah bataklıklarında sürünür. İşte bu zaman beyaza leke düşştür ama o yürekle lekeyi taşıyamaz uzun zaman. İsyan eder. Pislik mutlaka temizlenmeli, sütteki leke tutulup atılmalıdır. Yüreği zonklatan bir arzu itiraf ihtiyacıdır, bu arzu, itiraf kime? Sığınılacakların, güvenileceklerin en büyüğüne, hudutsuz af ve bağışlama sahibine. Dua, bu itirafın en mükemmel vasıtasıdır. Eğer dua sağlıklı bir iç hesaplaşmanın sıkıntılarından güç alıyorsa mutlaka müessir olur. Gözyaşı karışmış dualar ise en samimi yakarışlardır. Çünkü gözyaşları iç hesaplaşmada inanç adına kazanılan zaferlerin muştusudur.

 

O halde dua bir yeniden doğuştur.

 

Dua, sessiz, iniltili, gürültüsüz feryattır.

 

Duayı bir ruhi ihtiyaç ve alışkanlık edinmiş kimsede mükemmel bir karakter oluşur. Yakarışımız kendimiz için değildir. Kendimiz için dua edeceksek, biz de bizim olmayan, gayrlara feda ettiğimiz tarafımız için dua edelim. Ölücü yanımızda çürüyücü fani tarafımıza değil. “ Kim ki, yanında hazır bulunmayan bir inanmış kardeşi için dua ederse, etrafındaki melekler, istediğinin bir misli de senin için olsun derler.”

 

Bu bölümde bazı dua metinlerinden örnekler vermek istiyorum.

 

DUA

 

Allah'ım “Akidemi” “sorunlarımıın elinden kurtar ve koru!

 

Rabbim! Bana sorumluluktan kaçan inanç ucuzluğuna karşı dayanma gücü ver! İlahi! Akli ve bilimsel olgunluğum anında bile beni taasupa düşürme! Duyarlılık ve aydınlık faziletinden mahrum kılma! Allah'ım' Egoizm, çekememezlik ve kıskançlıkla kararmış cehalet ve başıboşluğumu düşmana savaş, dosta saldırı aracı yapma. Rabbim! Benliğimin; şöhreti olmam istenen benliğin durumunu bana verme!

 

Rabbim! Bana “ kavgacı ve inatçı “ bir takvayı öğret ki, sorumluluğun çokluğu arasında kaybolmayayım._Beni “perhizkar, mütevazi takva “dan koru ki, tenhalık ve uzlet köşelerinde gizlenmeyeyim.

 

Allah'ım! Beni bir Ali gibi kıl ve ruhumu şu boyutlarla donat: Minberde sözün mihrapta tapmanın, yeryüzünde işin, savaş sahnesinde kahramanlık ve cesaretin, Muhammed'in (sav) yanında vefanın İslam’da bilginin toplumda sorumluluğun, yaşamda abidliğin, çağında devrimin, iradede adaletin, evinde besleme ve eğitimin ustası, örneği ve üstadı ve her yerde Allah’ın kulu!..Rabbim imanımın bana şöhret ve ekmek getirmesi için bana merhamet eyle. Şöhret ve ekmeğimi imanım için tehlikeye atacak; dünyada para kazanıp dine harcayacaklardan dinden kazanıp dünyaya harcayanlardan değil olmam için bana güç ver.

 

İşte şimdi duanın tanımına ulaşmışız: “Dua insanın ızdırap, çile, endişe ve merakından ibarettir. Kendi benlik varoluş zindanından bilgiye ulaşmasıdır, kişinin. Kurtuluş arzusunu ve kurtuluşa olan aşkı kanıtlanılmaz yapandır.”. “Dua, yalnız ruhun ve yalnızlığın tecellisidir.”

 

Yaptığınız ve yapacağınız dualarınızın Cenab-ı Hakkın degahı izzetinde kabul olması dileklerimle

 

 

Selam sevgi ve dua ile..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !